Naši radovi

Home » Naši radovi

Stručni tim “GREENWAY”-a, izlaskom na teren uzima sve potrebne informacije za izradu idejnog rešenja. Vrši analizu postojećeg stanja i u dogovoru sa Investitorom sačinjava projektni zadatak. Naša rešenja su prepoznatljiva, funkcionalna i atraktivna, bazirana na poštovanju osnovnih ekoloških i inženjerskih principa.


nasi radovi 01 nasi radovi 02 nasi radovi 03 nasi radovi 04 nasi radovi 05